Kde ste toľko s tou vodou boli?

Kde ste toľko s tou vodou boli?