Legislatívna povinnosť chovateľa

 veverička, veverica, legislatíva chovu, veveričky, veverice, chov veveričky

 

Veverička obyčajná je u nás chráneným druhom. 

Preto aj jej chov podlieha príslušným zákonom, konkrétne Zák. č. 543/2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny v znení nesk. predpisov.

 

 

Každý chovateľ je povinný:

mať pridelené evidenčné číslo reg. chovateľa chráneného živočícha (podľa § 42 ods. 5 Zák.č. 543/2002 Z.z.)

- evidovať sa na príslušnom úrade životného prostredia ako registrovaný chovateľ

- viesť a odovzdávať druhovú kartu chráneného živočícha

- mať v držbe iba veveričku s PREUKAZOM O PôVODE

 

PO PREDOŠLÝCH SKÚSENOSTIACH:

UPOZORŇUJEME záujemcov, že kúpnopredajná zmluva a aplikovaný čip NENAHRÁDZA doklad, ktorý je vám povinný pôvodný chovateľ odovzdať, a ktorý je pri chove veveričky POVINNÝ. V žiadnom prípade zmluva NENAHRÁDZA PREUKAZ O PôVODE veveričky!!!

Pokiaľ vám predávajúci pri odovzdaní tvrdí, že kúpnopredajná zmluva a čip pri chove veveričky stačí - jedná sa o neregistrovanú veveričku.

Všetky podrobné informácie, kde a ako uvedené získať, sú rozpísané v ponúkanej knihe "Ja, veverička".