Chovateľská stanica kuki, chov veveričky obyčajnej, veverička obyčajná, vevericaCharakteristika

Veverička obyčajná, niekedy uvádzaná aj ako veverica stromová, je u nás jediným zástupcom voľne žijúceho druhu veveričiek. Bežne sa s ňou stretneme pri potulkách lesom. Obýva ihličnaté, zmiešané aj listnaté lesy. Stretneme ju v mestských parkoch, záhradách, sadoch, cintorínoch a na sídliskách so stromami - čiže v blízkosti ľudských obydlí.

Veverička je veľká približne 20 – 25 cm, dĺžka chvosta približne 15 – 20 cm. 

Hmotnosť sa pohybuje medzi 250 – 450 gr. Všetky telesné proporcie, či už ide o veľkosť alebo hmotnosť, ovplyvňuje predovšetkým pohlavie veveričky, genetika, prípadne aj množstvo potravy, ku ktorej má prístup.

Na predných labkách má veverička štyri voľné prsty, na zadných päť. 

Rozmnožuje sa 2 - 3 krát do roka, máva 2 - 5 mláďat približne po 35 - 40 dňoch gravidity. Mláďatá  sa rodia slepé a neosrstené.

Predátor, ktorý je schopný veveričku uloviť: kuna lesná, rys, líška, sova, ale aj vlk, krahulec, jastrab či myšiak hôrny. V obývaných oblastiach samozrejme aj mačka.

Veverička sa v prírode dožíva približne 6-8 rokov, pri dobrom chove v zajatí sa môže dožiť aj viac ako 8 rokov. Vek dožitia je individuálny.

Veverička je teritoriálna. Ako samec, tak aj samička. Samička sa zdržuje na svojom teritóriu, samček migruje medzi teritóriami samičiek.