Chovateľská stanica kuki, chov veveričky obyčajnej, veverička obyčajná, vevericaCharakteristika

Veverička obyčajná, niekedy uvádzaná aj ako veverica stromová, je u nás jediným zástupcom voľne žijúceho druhu veveričiek. Bežne sa s ňou stretneme pri potulkách lesom. Obýva ihličnaté, zmiešané aj listnaté lesy. Stretneme ju v mestských parkoch, záhradách, sadoch, cintorínoch a na sídliskách so stromami - čiže v blízkosti ľudských obydlí.

Veverička je veľká približne 20 – 25 cm, dĺžka chvosta približne 15 – 20 cm. 

Hmotnosť sa pohybuje medzi 250 – 450 gr. Všetky telesné proporcie, či už ide o veľkosť alebo hmotnosť, ovplyvňuje predovšetkým pohlavie veveričky, genetika, prípadne aj množstvo potravy, ku ktorej má prístup.

Na predných labkách má veverička štyri voľné prsty, na zadných päť. 

Rozmnožuje sa 2 - 3 krát do roka, máva 2 - 5 mláďat približne po 35 - 40 dňoch gravidity. Mláďatá  sa rodia slepé a neosrstené.

Predátor, ktorý je schopný veveričku uloviť: kuna lesná, rys, líška, sova, ale aj vlk, krahulec, jastrab či myšiak hôrny. V obývaných oblastiach samozrejme aj mačka.

Veverička sa v prírode dožíva približne 6-8 rokov, pri dobrom chove v zajatí sa môže dožiť aj viac ako 8 rokov. Vek dožitia je individuálny.

Veverička je teritoriálna. Ako samec, tak aj samička. Samička sa zdržuje na svojom teritóriu, samček migruje medzi teritóriami samičiek.veverica, veveričky, chov veveričky, chov veverice, veverica stromová, veverička obyčajná